#

abdujalil qo qonov ismingizni olib keting www mp