#

ko hamar arevs c nund t shnorhavor amwna tahk tox lcni kyankt u misht amena arachi mom ko hamar k varem dddd