#

xayal muazzin imam ali oz dostlarin komaksiz qoymaz www ya ali ws